Onderwerp Artrose, bewegen en sportZondag 19 September 1999 
DoorWendeline Oeij
Auteur: B. Coumans e.a., ISBN 90-313-1902-3 Fl. 47,50

Voordat het verband tussen artrose enerzijds en lichaamsbeweging en sport anderzijds besproken wordt, staat de schrijver eerst uitvoerig stil bij de ziekte artrose.
Vervolgens komt het effect van bewegen en sport op artrose aan bod.
Heeft bijvoorbeeld regelmatige sportbeoefening een preventieve werking op het ontstaan van artrose of leiden bepaalde vormen van sportbeoefening juist tot artrose?
Wat is het effect van bewegen en sport bij mensen met artrose en wat zijn de sport medische adviezen?