Onderwerp Doe mij maar een dokterZondag 19 September 1999 
DoorWendeline Oeij
Heleen Crul - ISBN 90-215-3040-6 Fl. 19,90
Uitgeverij Utrecht/Antwerpen (Kosmos-Z&K)

De ondertitel van dit heerlijke "wegleesboekje" is: "Vrijmoedige observaties over mensen, wensen en werkelijkheid binnen de gezondheidszorg en daarbuiten." Een ondertitel die de inhoud kenmerkt.
Dit boekje gaat over het voetstuksyndroom van artsen (m), over de dwingende gedragscodes die er in deze beroepsgroep heersen, over de rol- en seksevervaging in de geneeskunde en het ziekenhuis als pretpark. Lees hoe artsen somtijds het vrouwzijn als een chronische ziekte kunnen beschouwen en verpleegsters als dienstbare duizenddingendoekjes. Op een fantastisch ontspannende manier en humoristische wijze worden in dit boekje ook onder andere de volgende onderwerpen "onder de loep genomen": "het haperend lichaam", het screeningscircuit, werk- en medicijnverslaving bij artsen, hun relatiestoornissen, diverse ontwikkelingen in de gezondheidszorg.
De lezer wordt een blik achter de schermen van de witte ziekenhuiswereld gegund. De schrijfster doet een "boekje open" over de schone schijn van de doktersromantiek. En zij kan het weten .... als vrouw van een arts. Heleen Crul is journaliste en een bekend publiciste op het gebied van relaties, gezondheidszorg en emancipatie. Dat geeft haar de mogelijkheden om de dingen scherp te zien en deze spits en geestig te verwoorden.
Gaandeweg laat dit boekje zien hoe het proces van democratisering en emancipatie de goddelijke status van de dokter heeft aangetast. Niets menselijks is hem meer vreemd. Een inzicht dat hij zelf overigens doorgaans stroef en tegenstribbelend hanteert. (...!)