Onderwerp Diagnostiek en behandeling van chronische lage rugZaterdag 22 Juni 2002 
DoorWebbie
Multidisciplinair consensusrapport
Uitgave van de Samenwerkende Kenniscentra voor Pijn.

Dit consensusrapport heeft als hoofddoelstelling tot kwaliteitsverbetering van de geleverde zorg te komen ter preventie van chronische rugklachten.
Men heeft de richtlijnen en standaarden voor diagnostiek en behandeling in diverse fasen onder de loep genomen en conclusies en aanbevelingen gegeven.